Kontakt

Organizator z ramienia NIVEA:

Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o.
ul. J.A.Święcickiego 14
01-614 Warszawa

Infolinia czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00