Jak trening piłkarski wpływa na ogólny rozwój dziecka?

Rozwój fizyczny – każda systematyczna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na funkcjonowanie ciała i umysłu (patrz sekcja zdrowie).

Rozwój emocjonalny – trening pozwala na budowanie adekwatnej samooceny, opartej na poznaniu swoich mocnych stron, zasobów, oraz zaakceptowaniu ograniczeń. Mądry trener dostrzeże i nazwie nawet najmniejsze sukcesy dziecka.

Rozwój kompetencji społecznych – trening uczy współdziałania w grupie, funkcjonowania  w ramach określonych z góry zasad, pozwala na wchodzenie w interakcje społeczne i doskonalenie umiejętności działania w grupie. Tym, co popłaca w dorosłym życiu jest umiejętność pracy w zespole. Grupa zawsze potrafi wypracować więcej niż jedna osoba.

Dodaj komentarz