Browse Category: zdrowie

Jak trening piłkarski wpływa na ogólny rozwój dziecka?

Rozwój fizyczny – każda systematyczna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na funkcjonowanie ciała i umysłu (patrz sekcja zdrowie).

Rozwój emocjonalny – trening pozwala na budowanie adekwatnej samooceny, opartej na poznaniu swoich mocnych stron, zasobów, oraz zaakceptowaniu ograniczeń. Mądry trener dostrzeże i nazwie nawet najmniejsze sukcesy dziecka.

Rozwój kompetencji społecznych – trening uczy współdziałania w grupie, funkcjonowania  w ramach określonych z góry zasad, pozwala na wchodzenie w interakcje społeczne i doskonalenie umiejętności działania w grupie. Tym, co popłaca w dorosłym życiu jest umiejętność pracy w zespole. Grupa zawsze potrafi wypracować więcej niż jedna osoba.

Czy aktywność fizyczna jest tak samo ważna dla dziewczynek jak dla chłopców?

Piłka nożna i w ogóle aktywność fizyczna jest tak samo ważna dla chłopców, jak i dziewczynek. Oczywistą sprawą jest, że każde dziecko potrzebuje ruchu – aby usprawniać fizyczność, ale też jako sposobu na odreagowanie emocji i stresów.

Piłka nożna to sport ogólnorozwojowy, a więc nakierowany na wszechstronny rozwój dziecka. Znakomity – ze względu na wszechstronność i łatwość uprawiania – zarówno dla chłopców, jak w dziewczynek.

Jakie korzyści zdrowotne przynosi rodzinie wspólny trening piłki nożnej?

Dzięki wspólnemu aktywnemu spędzaniu czasu dzieci poznają inną stronę rodziców. Zaczynają widzieć w nich lub – lepiej – utrwalają obraz taty i mamy jako partnerów, którzy towarzyszą im, dzielą wysiłek oraz  troskę, a nie jedynie nakazują i wymagają. Mając oparcie w postaci rodziców, dziecko chętniej zdobywa się na coraz trudniejsze fizyczne wyzwania, stając się silniejsze i sprawniejsze, bardziej odważne i ciekawe świata.

Kolejnym pozytywnym aspektem wspólnego uprawiania sportu, jest zupełnie naturalny proces przenoszenia relacji, które wypracowujemy w trakcie wspólnego rodzinnego wysiłku na domowe realia. Odbywa się to z korzyścią dla obu stron. Dzieci chętniej zabierają się do zadań wymagających wysiłku i czasu, a rodzice mają więcej energii i siły by sprostać codziennym wymaganiom.

  • 1
  • 2